Valitse sivu

Tämä artikkeli on tuotettu yhteistyössä Nordic Plugin kanssa. Artikkeli sisältää kaupallista sijoittelua.

Sähköautot ovat yhä suositumpia, ja niiden yleistyessä myös kysyntä sähköauton lataukselle ja sähköautojen latausasemille kasvaa. Monet sähköautoilijat haluavatkin mahdollisuuden ladata autonsa kotona, mikä lisää käyttömukavuutta ja vähentää tarvetta julkisille latausasemille. Sähköauton latausasema on edullinen investointi.

Kodin sähköauton latausaseman asentaminen vaatii kuitenkin tiettyjä teknisiä taitoja ja tietoa sähköjärjestelmistä. On myös tärkeää varmistaa, että kodin sähköjärjestelmä kestää sähköauton lataamisen vaatiman suuren sähkötehon. Kodin latausaseman asennuksessa kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen, jotta latausasema asennetaan turvallisesti ja huolellisesti.

Kotilatausaseman hinta vaihtelee laitteistojen mukaan. Pienemmät ja yksinkertaisemmat mallit ovat edullisempia, mutta suuremmat ja tehokkaammat latausasemat ovat hieman kalliimpia. Huomattavaa on kuitenkin, että sähköauton kotilatausaseman hankkiminen maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä, sillä kotilataus on yleensä huomattavasti halvempaa kuin julkisten latausasemien käyttö.

Latausaseman asennus

Latausaseman asennus ei myöskään vaadi yleensä merkittäviä muutostöitä kotiin, kun sähkötaulussa on tilaa asennukselle. Kodin pääsulakekokoa tulee nostaa suuremmaksi kuin 3x25A, mikäli haluaa hyödyntää 22kW lataustehoa.

Sähköauton latausaseman valinta

Sähköauton latausaseman valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten sähköauton akun koko ja latausnopeus, matkan pituus, latausasemien saatavuus ja käytettävyys, sekä latauksen hinta. Tässä muutamia asioita, joita kannattaa huomioida latausaseman valinnassa:

  • Latausnopeus: Sähköauton latausnopeus riippuu latausasemasta ja auton akun koosta. Nopein lataus tapahtuu yleensä pikalatausasemilla, joissa akun saa täyteen alle tunnissa. Hidaslatausasemilla täyteen lataus voi kestää useita tunteja.
  • Matkan pituus: Matkan pituus vaikuttaa siihen, millainen latausasema kannattaa valita. Pitkillä matkoilla kannattaa valita pikalatausasemia, jotta matka ei veny liian pitkäksi. Lyhyemmillä matkoilla hitaammat latausasemat ovat usein riittäviä.
  • Latausasemien saatavuus ja käytettävyys: On hyvä tarkistaa etukäteen, missä latausasemia on matkan varrella ja miten ne ovat käytettävissä. Esimerkiksi jotkut latausasemat saattavat vaatia latauskortin tai mobiilisovelluksen käyttöä.
  • Latauksen hinta: Latausasemien hinta voi vaihdella suuresti eri paikoissa. Joissain paikoissa lataus on ilmaista, kun taas toisissa se voi maksaa useita euroja. On hyvä tutkia etukäteen, millaisia hintoja eri latausasemilla on.
  • Ympäristöystävällisyys: Jos ympäristöasiat ovat tärkeitä, kannattaa valita latausasema, joka käyttää uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko- tai tuulivoimaa. Yhteenvetona, latausaseman valinnassa tärkeintä on huomioida sähköauton tarvitsema latausnopeus ja matkan pituus sekä latausasemien saatavuus ja hinta. Myös ympäristöystävällisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota, jos se on itselle tärkeä arvo.

Sähköauton latauksen seuranta mobiilisovelluksella
Sähköauton latauksen seuranta mobiilisovelluksella